ความรู้ความสามารถที่เราต้องมีในการทำธุรกิจ เอมสตาร์


ความรู้ความสามารถที่เราต้องมีในการทำธุรกิจ เอมสตาร์
 เมื่อฟัง CD Starter Pack ก็จะมีความสามารถ เหล่านี้
1. รู้และเข้าใจระบบ 3 To Success ซึ่งเป็นภาพรวมในการสร้างธุรกิจทั้งหมด
2. สามารถทำการสปอนเซอร์ เพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การทำ 5 ค้นหา)
3. มีความรู้ความเข้าใจแผนการตลาด
4. มีความรู้ความเข้าใจในสินค้า
5. สามารถตอบข้อโต้แย้งต่างๆได้เป็นอย่างดี
6. สามารถพูด 4 Why (Why I join ,Why network ,Why aimstar ,Why System)
7. สามารถพูด 1 Page Start up ได้เป็นอย่างดี
 เมื่อฟัง CD Advance Pack ก็จะมีความสามารถเหล่านี้
8. B1: Build You Self ( Half Bronze ) มีองค์กรประมาณ 2-10 คน
       1. สามารถถ่ายทอดวิธีการทำให้ทีมงานได้อย่างเป็นระบบ
            - แนะนำวิธีการทำธุรกิจให้ทีมงาน ผ่านเครื่องมือ (CD) ได้
                  1. Sponsor tools kit
                  2. CD Starter Pack
                  3. CD Advance Pack
            - แนะนำวิธีการใช้งาน Web site 2 website ผ่านทาง CD E-Business
                  1. www.aimstarnetwork.com
                  2. www.togetherplus.net
       2. สามารถถ่ายทอดวิธีคิดให้ทีมงานได้อย่างถูกต้อง
       3. สามารถทำ Before & After Meeting ได้
       4. สามารถเคลื่อนคนเข้างานใหญ่ได้ และโปรโมทให้ทีมงานเคลื่อนคนเข้างานใหญ่ (ทำงาน 20  ได้ผลลัพธ์ 80)
9. B2: Build You Leader (Borne ,Silver ,Gold)
       1. สามารถแนะนำและเช็คผู้นำระดับต้น (ที่มีองค์กร 2-10 คน)
       2. สามารถ Group กลุ่ม (House Meeting) เพื่อทำการ Sponsor คนใหม่ได้
       3. สามารถรวบรวมจำนวนบัตรงานใหญ่ต่างๆ จากกลุ่มผู้นำเบื้องต้นได้
       4. สามารถแยกประเภท ติดตาม ทีมงานหลังรอบประชุมได้
       5. สามารถอธิบายขั้นตอนการทำธุรกิจตาม Business Guide Book ได้
       6. สามารถเป็น Staff ที่ Center ได้ เพื่อช่วยสร้าง Center ที่มีประสิทธิภาพได้
       7. สามารถเข้าคอร์ส Leader For Success และ Center Growing Efficiency เพื่อไปตกผลึกความเป็นผู้นำจากคอร์สนี้ได้
10. B3: Build You Trainer (Platinum ,Pearl ,Ruby) มีองค์กร 50-100 คน
       1. สามารถแนะนำและเช็คผู้นำระดับกลาง (ที่มีองค์กร 10-50 คน) ฟัง CD B2 (Build You Leader) ได้
       2. สามารถวางแผนต้นเดือน และประเมินผลงานกับทีมได้ (วางแผน 4 ข้อประกอบด้วย)
               1. PV ตำแหน่ง
               2. จำนวนคนเข้าระบบ
               3. ทักษะ แนวคิด วินัย ภาวะผู้นำ
               4. ความเข้าใจในสินค้า สื่อรอบประชุม
       3. สามารถช่วยดูแล Group กลุ่มที่ Downline Group ได้
       4. สามารถกรองผู้นำ เพื่อพัฒนาผู้นำ ตามระดับของผู้นำนั้นๆได้
       5. สามารถจัดคอร์ส BGC (Business Guide Course) เมื่อคนใหม่ต้องการทำธุรกิจ ประกอบด้วย
               1. มีวิธีคิดสู่ความสำเร็จ (Attitude ,Believe ,Commitment) ผ่าน 1 Page Startup
               2. รู้จักระบบของกลุ่ม Together
               3. เห็น Case Study การทำงานอย่างมืออาชีพ บนเงื่อนไขเวลา แบบ Step By Step
               4. วางโครงสร้างองค์กรขึ้น 3 เดือนแสน 6 เดือน 5 แสน
        6. สามารถเป็นหัวหน้า Center ได้
        7. สามารถเข้าคอร์ส The Winner รอบ Platinum up ได้ เพื่อไปตกผลึกความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จากคอร์สนี้

เปลี่ยนจากจุดให้เป็นดาว
    1. ตัวเรา (โดยการพูด 4 why)
    2. CD เทคนิคการทำ 3 เดือนแสน
    3. Center
    4. งาน The Winner
    5. งาน Vip Opp
    6. งาน Camp


เปลี่ยนจากดาวให้เป็นเพชร
     1. Course Leader For Success (Bronze)
     2. Course The Winner (Platinum)
     3. Camp Gold Star (Gold Star)
     4. ฯลฯ
 
footer